Regulamin League of Legends

1Informacje ogólne
  • Na turnieju obowiązują "Warunki użytkowania (EUW/EUNE)" League of legends dostępny pod adresem http://eune.leagueoflegends.com/pl/legal/termsofuse oraz "Kodeks przywoływacza" League of legends dostępny pod adresem http://gameinfo.eune.leagueoflegends.com/pl/game-info/get-started/summoners-code/
  • Turniej League of Legends rozgrywany będzie na platformie EU Nordic & East na aktualnym w danym dniu patchu w angielskiej lub polskiej wersji klienta LoL.
  • W turnieju bierze udział 80 osób, czyli 16 pięcioosobowych drużyn. Drużyna musi składać się z 5 osób.
  • Kwestie sporne podczas rozgrywki rostrzyga administrator turnieju lub osoby przez niego wyznaczone.
  • Gracze zarejestrowani na Turniej nie mogą posiadać nicków naruszających Regulamin Gry League Of Legends
2Turniej
  • Wszystkie mecze odbywają się w porozumieniu z Organizatorem (dotyczy m.in. zgody na rozpoczęcie konkretnego meczu) na mapie Summoners Rift (5 na 5) DRAFT TURNIEJOWY.
  • Mecze rozgrywane będą w systemie single elimination, tj. przegrana drużyna odpada z turnieju (wyjątek stanowi mecz finałowy, który odbędzie się w formule best of three, czyli do dwóch wygranych). Mecze finałowe następować będą po sobie.
  • W trakcie gry w uzasadnionych przypadkach można użyć opcji pauzy w porozumieniu z Organizatorem.
  • Nieuzasadnione użycie pauzy może spowodować nałożenie na Gracza/Drużynę ostrzeżenia, a w przypadku powtórzenia przewinienia doprowadzić do dyskwalifikacji Gracza/Drużyny. Decyzje te podejmuje Organizator.

Jeszcze się zastanawiasz?

Dołącz do nas i zacznij z nami swoją przygodę w eSporcie